USO DE COOKIES

Este sitio web utiliza cookies de sesión e analíticas, propias e de terceiros que nos informan sobre os seus hábitos de navegación e vanse utilizar para mellorar a súa experiencia de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Para obter máis información e/ou cambiar a configuración prema aquí.

ACEPTAR

Fegadace: Federación galega de dano cerebral

 
Fegadace: Federación galega de dano cerebral

Páxina Inicio de Fegadace

...tamén en

rss
 

Política de privacidade

1.- FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmao de que:

- A súa denominación social é FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL
- O seu CIF é G70191051
- O seu teléfono de contacto é 659 177 709
- O seu domicilio sitúase en Rúa Manuel María 6, 2º Andar, Despacho 2, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
- Está inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co número 2007/000184-2 (SC)
- E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto fegadace@fegadace.org

2.- Así mesmo, FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

3.- FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información solicitada a través da súa páxina web www.fegadace.org.

4.- A información obtida por FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.fegadace.org será rexistrada nun ficheiro, propiedade de FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL, inscrito no Rexistro Xeneral da Axencia Española de Protección de Datos.

5.- A finalidade da recolleita e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación que se estableza entre ambas partes e o envío de comunicacións sempre relacionadas con FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL.

6.- O recheo dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.fegadace.org, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL, coas finalidades expresadas no apartado 5.

7.- Calquera usuario que o desexe pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL, Rúa Manuel María 6, 2º Andar, Despacho 2, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). Este servizo non terá custo ningún para o solicitante.

8.- Cando un usuario accede á páxina web de FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión..., que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa só estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nome, enderezo, teléfono, correo electrónico… que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio web, non estará dispoñible para a entidade FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.

9.- FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.

10.- FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.

11.- FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL non asume responsabilidade ningunha derivada dos contidos mostrados na conexión a enlaces de terceiros aos que se fai referencia na web.

12.- A información contida nesta web é propiedade de FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL e está sometida á licenza CC BY-SA 4.0, cuxos termos deben ser respectados no caso de utilización e/ou elaboración de obras derivadas.

13.- FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.fegadace.org, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

 
  •  
  • Logotipo da Consellería da Política Social
  • Logotipo da Consellería de Economía
  • Logotipo da Deputación da Coruña
  • Logotipo do Concello de Santiago
  •  

Fegadace | Rúa Galeras, 17, 2º Andar - Despacho 5
15705 Santiago de Compostela
659 177 709 | 881 943 148 | fegadace@fegadace.org