Servizo de Medicina Física e Rehabilitación (Vigo)

Meixoeiro, s/n
36214 Vigo (PONTEVEDRA)
986 810 991 | 986 814 841 | 986 814 842 (Hospital do Meixoeiro) | 986 217 484 (Hospital Álvaro Cunqueiro)

https://xxivigo.sergas.gal/Paxinas/web.aspx?idTax=8527&idLista=3&idContido=165&migtab=128%3B165&tipo=paxtab

Servizo de Medicina Física e Rehabilitación da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo.

Dependencia

Público

Acceso
  • Por derivación de hospitais
Presentación

Aínda que a meirande parte das súas instalacións están no hospital do Meixoeiro, tamén hai servizos de rehabilitación no hospital Álvaro Cunqueiro, no Nicolás Peña e no Xeral.

Servizos
  • Centro de Atención Ambulatoria
Actividades
  • Rehabilitación integral

A destacar

Inclúe hospitalización e consultas externas, e os servizos de neuro-rehabilitación, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional; ademais de persoal médico e de enfermería.