Servizo de Medicina Física e Rehabilitación (A Coruña)

Hospital Marítimo de Oza. As Xubias de Arriba, s/n
15006 A Coruña (A CORUÑA)
981 178 372
unidad.administrativa.oza@sergas.es
https://xxicoruna.sergas.gal/Paxinas/web.aspx?tipo=paxtxt&idLista=4&idContido=539&migtab=452%3B539&idTax=12537&print=1

Servizo de Medicina Física e Rehabilitación da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

Dependencia

Público

Acceso
  • Por derivación de hospitais
Presentación

O Hospital de Oza acolle todos os servizos agás Rehabilitación Infantil e Atención Temperá (hospital Teresa Herrera) e Rehabilitación Osteoarticular (Centro de Especialidades Ventorrillo).

Servizos
  • Centro de Atención Ambulatoria
Actividades
  • Rehabilitación integral

A destacar

Inclúe hospitalización e consultas externas, e os servizos de psicoloxía, traballo social, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional; ademais de persoal médico e de enfermería.