Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

COVID-19

Iconas relacionadas coa COVID-19

Guía de recursos para proporcionar información, facilitar trámites e ofrecer apoio ás familias e persoas con dano cerebral durante a crise sanitaria provocada pola COVID-19.

INFORMACIÓN XERAL PARA A CIDADANÍA

REACTIVACIÓN DOS CENTROS E NOVA NORMALIDADE

MEDIDAS SOCIAIS E ECONÓMICAS

POBOACIÓN INFANTIL

CORENTENA E PERSOAS CON DANO CEREBRAL

APOIO PSICOLÓXICO

Servizo telefónico de atención psicolóxica do Ministerio de Sanidade e do Consello Xeral da Psicoloxía de España (horario de luns a domingo de 9:00 a 20:00):
 
  • Persoal sanitario e outro que precise apoio como consecuencia da súa intervención directa na crise do coronavirus SARS-CoV-2: 917 007 990
  • Poboación xeral con dificultades relacionadas coa alerta e a corentena por coronavirus SARS-CoV-2: 917 007 988
  • Familiares de persoas enfermas ou falecidas polo coronavirus SARS-CoV-2: 917 007 989

CENTROS DE TRABALLO

INFORMACIÓN SOBRE A COVID-19