Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Doar agora

Por favor, enche o formulario. En letra grosa marcamos os campos obrigatorios.

Paso 0. Tipo de doazónPaso 1. Acceso a usuarios/as rexistrados/as

Se anteriormente tes colaborado connosco a través da web, por favor identifícate para non ter que cubrir o formulario completo (verifica, non obstante, se os teus datos son correctos)

Paso 2. Datos persoais e/ou profesionais(necesitamos ambos datos, xunto co teu enderezo postal, para remitirche o correspondente certificado co que poder deducir as túas aportacións no IRPF)(necesitamos este dato para confirmar que tes capacidade para doar)

(necesitamos ambos datos para que, se noutra ocasión quixeras colaborar desta ou doutra forma, non teñas que volver cubrir todo o formulario)

(pedímosche ambos datos para poder caracterizar aos/ás nosos/as colaboradores/as)

Paso 3. Cantidade a doar

Paso 4. Forma de pago

(con pasarela de pago segura)

Paso 5. Transparencia informativa por correo-e

  • Quero mantenerme informado/a do traballo que realizades a través da recepción de:

Paso 6. Código de seguridadeImagen CAPTCHA Recarga Imagen  

 

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD

Responsable: FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL

Finalidade: A xestión das doazóns.

Lexitimación: O consentimento.

Destinatarios: Administración Tributaria e Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións monetarias.

Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, a retirar o consentimento prestado e a reclamar ante a Autoridade de Control, tal como se indica na información adicional.

Información adicional: Toda a información facilitada poderá atopala ampliada na información adicional que está á súa disposición pinchando aquí.