Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Documentos corporativos

Documentación fundacional
Documentación estratéxica
Plan de Igualdade 2018-2020 de FEGADACE e das asociacións federadas
Calidade
Política da Calidade de FEGADACE
Xestión
Certificado de Cumprimento co Regulamento de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais
Protocolos
Información e tratamento do dano cerebral
Convenios de colaboración
Nado Polo Dano Cerebral (Asociación 'Arousaman Manolo O Nacho', Aitor de Luis González e Guillermo Díez Lorenzo)
Universidade da Coruña - UDC Saudable

Horario diario en ADACE Lugo