Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Crónica: vivir con dano cerebral adquirido

As secuelas estabilízanse, a persoa xa non precisa coidados médicos e pode volver ao seu domicilio. É o maior reto para as familias, xa que teñen que asumir a responsabilidade de coidados e adaptar o fogar ás novas necesidades, con obras que poden chegar a ser moi custosas. É o momento de acceder a un centro de día, vivenda de transición á vida independente ou residencia.

Chegada ao centro de día de Alento