Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Fases do dano cerebral