Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Clausulado RGPD

Co obxectivo de cumprir co Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 da Unión Europea, FEGADACE pon a disposición de todas as persoas usuarias da súa páxina web a información adicional necesaria sobre o tratamento de datos que realizamos en diferentes espazos:

A continuación pódense descargar diferentes modelos de formularios para o exercicio de dereitos: