Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Noticias 

© AEM | | Manifesto 'Resposta española contra a meninxite'

FEGADACE apoia o manifesto da AEM 'Obxectivo derrotar a meninxite 2030'

Esta infección é unha das causas do dano cerebral, polo que a Federación comparte as demandas da asociación.

06/10/2021

A meninxite é unha das causas do dano cerebral adquirido. Por iso FEGADACE apoia á Asociación Española contra a Meninxite (AEM) asinando o manifesto no que esta fai seu o obxectivo da OMS de tratar de erradicar esta doenza en 2030. Unha das principais demandas é que se inclúa a vacina no calendario oficial de todas as comunidades autónomas, por ser o mecanismo máis eficaz para a prevención da meninxite e, polo tanto, contribuír tamén a evitar que se produzan novos casos de dano cerebral.
 

Eis o texto do manifesto:

 

Resposta española contra a meninxite:
Obxectivo derrotar a meninxite 2030

 
En outubro de 2020 a Organización Mundial da Saúde publicou o documento 'Defeating meningitis by 2030: a global road  map'. Nel, a OMS pediu a todos os estados membros que se comprometesen a poñer en marcha todas as medidas necesarias para derrotar a meninxite antes de 2030. Estas medidas inclúen o coidado das persoas sobreviventes de meninxite e as súas secuelas, a prevención da enfermidade mediante a inclusión de vacinas e a sensibilización da atención primaria ademais da dos pais e nais entre outras cuestións.

A meninxite é unha enfermidade perigosa que se escuda tras uns síntomas que poden parecer un catarro: febre, cefalea, vómitos ou dor en xeral. No caso dos bebés, que non poden contar que lles sucede, apréciase moita irritabilidade, un pranto moi desconsolado. As manchas de cor púrpura que se estenden por todo o corpo e van crecendo de tamaño ou o  abombamento das fontanelas nos lactantes son outros trazos característicos, pero non sempre aparecen. Por iso pode que o pediatra mande ao paciente para a casa e ás 12 horas volva a urxencias practicamente morto. A partir do ingreso, iníciase unha carreira contrarreloxo na que cada minuto conta. Os de peor prognóstico chegan a pasar moitos días ingresados na UCI pediátrica ou mesmo non a superan.

Os pediatras levan anos tentando configurar criterios de gravidade para predicir como evolucionará a enfermidade en cada neno. Pode suceder a calquera idade, pero cébase con especial crueza en lactantes menores dun ano, nenos menores de cinco anos e mozos entre os 15 e 24 que empezan a moverse en ambientes grupais. Soa a doenza do pasado, pero en pleno século  XXI, a sepse meningocócica en España é a primeira causa de morte por infección en nenos e adolescentes. Por iso, na liña da folla de roteiro da OMS, a Asociación Española de Pediatría reivindica nun recente informe de recomendacións para o calendario de vacinación de 2021 a necesaria inclusión da vacina contra a meninxite  B como o instrumento máis eficaz na prevención e vencemento da meninxite en España. Con todo, só algunhas CCAA como Andalucía, Castela e León e Canarias inclúen esta vacina no calendario financiado pola seguridade social, o que xera unha desigualdade territorial latente no acceso dos menores a esta vacina que prevén a enfermidade.

É un feito que o meningococo B é unha das bacterias que máis preocupa a pais e nais. Para protexer aos seus fillos, o 70% das familias vense obrigadas a adquirir a vacina e asumir o seu custo, moi elevado, de forma privada. Con todo, o resto, un 30%, non poden acceder á mesma, ao non ter recursos para iso, deixando aos menores expostos a unha doenza que pode causar a morte ou efectos para toda a vida como xordeira, alteracións neurolóxicas, deficiencias intelectuais ou de comunicación ou amputacións severas dos catro membros. Segundo o “Estudo de avaliación da carga da enfermidade meningocócica fronte á non vacinación” encargado pola Asociación Española de Meninxite (AEM) e realizado polo Instituto de investigación sanitaria  Valdecilla (IDIVAL), o 55% de quen a padece sofre consecuencias físicas e o 60% require apoio emocional continuo. A gravidade das secuelas demanda coidados e terapias moi custosas. Estímase que o custo anual dos coidados dun afectado por meninxite ascende a 11.050 euros. Esa cantidade pode alcanzar ata os 921.901 euros durante toda a vida do paciente. A meninxite arrasa con todo o ámbito familiar e moitos necesitan axuda para reconstruír a súa nova normalidade desde cero.

É imperativo actuar contra esta desigualdade, territorial e social, que xera unha grave fenda impropia dun Estado social como o noso. Trátase, por tanto, de dar un paso á fronte e asumir un compromiso de saúde pública e de equidade social, en apoio ás familias, á crianza e á natalidade.

Partidaria deste compromiso é tamén a Asociación Española de Vacinoloxía, que defendeu a necesidade de investir en vacinas porque supoñen un gasto a curto prazo pero un aforro a longo prazo. As cifras falan por si soas. O coidado das secuelas dun sobrevivente rolda o millón de euros para a seguridade social.

Por todo o exposto, os abaixo asinantes entendemos que é de vital importancia e de urxente necesidade impulsar este manifesto no que reivindicamos o fin da desigualdade no calendario de vacinación e criterios de homoxeneización no ámbito nacional para incluír a vacina contra a meninxite B no calendario do noso país, ademais de traballar na sensibilización e visibilización respecto a esta enfermidade que non forma parte do pasado, para deste xeito sumar a España á folla de roteiro da OMS para derrotar a meninxite antes de 2030 e seguir loitando contra unha enfermidade previble que hoxe en día segue custando vidas e soños de familias enteiras.

Primeiras organizacións asinantes:
 
  • Asociación Española contra a Meninxite
  • Asociación Española de Pediatría
  • Organización Mundial da Saúde
  • Asociación Española de Enfermería e Vacinas
  • Asociación Española de Enfermería Pediátrica
 
Para adherirse ao manifesto envíe un e-mail a institucional@contralameningitis.es co nome completo e o logo da entidade ou, no caso de persoas físicas, nome e ocupación.

Arquivada en:
Demandas do Colectivo > Documentos políticos
Recursos de Atención > Mapa de recursos > Federación Galega de Dano Cerebral (FEGADACE)