Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Noticias 

© Alento | 05/06/2023 | Obradoiro de sexualidade e afectividade

Alento desenvolve un programa de afectividade e sexualidade

Nace das necesidades detectadas nas persoas con dano cerebral adquirido e a súa contorna neste ámbito.

06/06/2023 | Vigo

A sexualidade é unha área da vida importante en todas as persoas, independentemente do seu sexo, idade ou condición discapacitante e, con todo, foi excluída do plano de intervención na maior parte dos casos. Dentro da súa dificultade para ser definida ao tratarse dun concepto amplo, pode ser considerada como:
 
"Un aspecto central do ser humano, presente ao longo da súa vida. Abarca ao sexo, as identidades e os papeis de xénero, o erotismo, o pracer, a intimidade, a reprodución e a orientación sexual. Vivénciase e exprésase a través de pensamentos, fantasías, desexos, crenzas, actitudes, valores, condutas, prácticas, papeis e relacións interpersoais. A sexualidade pode incluír todas estas dimensións, con todo, non todas elas se vivencian ou se expresan sempre. A sexualidade está influída pola interacción de factores biolóxicos, psicolóxicos, sociais, económicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, relixiosos e espirituais" (OMS, 2011).

Sexualidade e Calidade de Vida

A valoración da Calidade de Vida ten grande importancia, porque permite avaliar o impacto da enfermidade e/o tratamento desde a perspectiva da persoa, por tanto, é recoñecida como unha variable esencial a ter en conta, no ámbito clínico. Outra das variables do mesmo rango é, a Saúde Sexual.
 
Actualmente, ninguén dubida de que a sexualidade xoga un papel relevante no benestar e a saúde das persoas e garda unha estreita relación coa Calidade de Vida. Recoñécese o dereito á información e ao pracer sexual das persoas. A maior parte da poboación desexa gozar da súa sexualidade de forma saudable e superar de forma eficaz, con axuda terapéutica, os seus problemas sexuais, se xurdisen.
 
En relación ao funcionamento sexual, estudos recentes analízana como unha dimensión en si mesma, debido á importancia que revela na Calidade de Vida das persoas. O dereito para poder vivir a sexualidade como un elemento de promoción do benestar, é un dos contidos do novo concepto de saúde. As persoas teñen dereito a recibir información e a ter medios para que libremente poidan adoptar decisións e adoptar condutas que lles conduzan ao benestar sexual. Estas opcións poden ser moi diversas segundo as crenzas e características propias de cada persoa e situación, é o que algúns autores denominan “Modelo Biográfico”.
 
O benestar sexual logra unificar a satisfacción física e emocional, ademais de fortalecer a súa propia identidade e sentido de masculinidade ou feminidade, elementos craves na percepción da calidade de vida. A sexualidade identifica como se define cada ser humano a si mesmo e na sociedade e axuda a que a persoa adquira motivación na realización dos seus múltiples roles. Por tanto, ao verse afectada, podería alterar outras dimensións na Calidade de Vida.
 
A medida que se toma conciencia do valor que ten unha boa saúde sexual para as persoas e a valoración que fan as mesmas como un compoñente da súa calidade de vida os estudos de investigación consideran a importancia de non omitir este ítem nos seus traballos. As actuais investigacións van dirixidas a relacionar a Calidade de Vida das persoas co benestar e a saúde sexual e a conectar a variación da calidade de vida en xeral coa actividade sexual, as relacións persoais, e o estado de saúde, de modo que a promoción e a educación da sexualidade nas persoas con dano cerebral é un factor importante para alcanzar o benestar.
 
O pracer sexual e a afectividade forman parte das necesidades humanas que contribúen á felicidade, aumentar a autoestima, evitar o illamento social e emocional e por conseguinte, aumentar a Calidade de Vida das persoas.

Proxecto de afectividade e sexualidade para persoas con dano cerebral en Alento

A abordaxe da Sexualidade en Alento debe incluír distintos niveis de intervención que integren desde a educación sexual ata estratexias de asesoramento individual con técnicas específicas en caso de aparición de grandes dificultades ou algún tipo de trastorno. O proxecto é impartido por Laura Ramírez Ramos, psicóloga sanitaria e sexóloga en Alento.
 
Os obxectivos do proxecto son os seguintes:
 
  • Atender, educar e prestar apoio no plano afectivo sexual:
  1. Aprender a coñecerse: como é, a sexuación.
  2. Aprender a aceptarse: como se vive, a sexualidade.
  3. Aumentar a satisfacción: como se expresa, a erótica.
  • Promover que a persoa teña relacións persoais saudables, mediante a adquisición de habilidades e novas experiencias.
 
Trabállase para a súa consecución a través da realización de 40 dinámicas en total enmarcadas dentro dos 5 bloques de contidos: sexualidade, autoconcepto, roles de xénero, saúde sexual e ciclo da vida sexual.
 
Hai dous grupos divididos por xénero: un de 8 homes e outro de 7 mulleres; realizarán 20 sesións cada grupo, cunha duración de 1 hora e media por sesión e 4 sesións máis os dous grupos xuntos.
 
Cada persoa con dano cerebral participará 36 horas grupais en total, ademais das horas que requira de asesoramento e intervención a nivel individual.

Arquivada en:
Recursos de Atención > Información para a atención > Familias e persoas coidadoras
Recursos de Atención > Mapa de recursos > Alento Asociación de Dano Cerebral (Vigo - Pontevedra)