Licenza

Esta páxina web desenvolveuse a partir da aplicación para entidades sen ánimo de lucro Máis Social CONECTA.

Para poder utilizar esta aplicación, a entidade usuaria debe recoñecer que non ten ánimo de lucro e que o software que se descarga é propiedade de Máis Social CONECTA; así mesmo a entidade debe comprometerse a non ceder nin vender a terceiros o devandito software e a manter a identidade corporativa e a cita de autoría de Máis Social CONECTA mediante a incorporación nalgún lugar do seu web dos logotipos da Fundación Barrié e de EDISA.FEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=104