Normas e leis

Existe numerosa lexislación que intervén no funcionamento da Federación e das asociacións e no desenvolvemento dos dereitos das persoas e familias con DCA:

Autonómica

Estatal

InternacionalFEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=139