Fases do dano cerebral

A atención á persoa con dano cerebral pasa por diferentes etapas desde o momento que se produce ata que se estabiliza. Cada unha delas require diferentes dispositivos de apoio e atención.

Fases da atención ao DCAFEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=203