Necesidades do colectivo

Estratexia de atención ao dano cerebral
Estratexia de atención ao dano cerebral
-Modelo de atención centrado na calidade de vida e na promoción da autonomía persoal.
-Impulso á investigación epidemiolóxica e sociolóxica, e en técnicas para a prevención, tratamento, rehabilitación e produtos de apoio.
-Dereito á educación inclusiva dos nenos e nenas con dano cerebral, cos apoios necesarios na aula para que se garanta a súa igualdade de acceso.
-Dereito ao emprego; con especial fincapé nas convocatorias de emprego público para que as prazas específicas de discapacidade intelectual inclúan as secuelas cognitivas.
Código diagnóstico
Código diagnóstico 'dano cerebral adquirido'
-A continuidade asistencial é un dereito, ten que estar garantida en todas as fases do dano cerebral.
-Equipos interdisciplinares de atención, incluíndo atención neuropsicolóxica e outras disciplinas con moi escasa presenza no sistema público, como a logopedia, fisioterapia ou terapia ocupacional-, en unidades especializadas.
-Programas de atención individualizada.
Coordinación sociosanitaria
Atención universal e inclusiva
-Garantir a coordinación sociosanitaria.
-Interlocución única coa persoa e coa familia para garantir a súa orientación; información clara e accesible.
-Familia incluída como beneficiaria do dereito de atención, tendo en conta o papel de coidadora pero tamén as súas propias necesidades.
-Fin dos copagamentos: provocan incluso que algunhas persoas se vexan obrigadas a renunciar a recursos asistenciais por imposibilidade de asumir o seu custo, o que desemboca nunha iniquidade real na accesibilidade á atención.
Censo de persoas con dano cerebral
Censo de persoas con dano cerebral
-Igualdade de dereitos de acceso a recursos.
-Cobertura das necesidades específicas de persoas en estado de mínima conciencia, de menores con dano cerebral, de persoas con alteracións graves da conduta e da poboación residente fóra de núcleos urbanos.
Obxectivos do movemento asociativo FEGADACE fai súa a perspectiva da Convención de Dereitos da ONU, que defende que as barreiras colócaas a sociedade no seu conxunto e son alleas ás persoas con discapacidade. As solucións deben incumbir, polo tanto, a toda a cidadanía. Son recursos de utilidade a figura do asistente persoal (un/ha profesional que presta apoio en todo tipo de funcións rutineiras, garantindo a autonomía da persoa con dano cerebral) e da persoa acompañante (por exemplo, no transporte público ou na orientación en edificios oficiais).
 


FEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=236