Factores de risco do ictus

O ictus non se pode evitar, pero si se pode previr. Ten factores de risco que non son modificables, pero existen outros sobre os que si se pode incidir.

Factores de risco do ictus

Modificables

Non modificables

 FEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=240