Documentos corporativos

Documentación fundacional
Documentación estratéxica
Plan de Igualdade 2018-2020 de FEGADACE e das asociacións federadas
Xestión
Certificado de Cumprimento co Regulamento de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais
Protocolos
Manual de acollida do persoal que se incorpora a FEGADACE
Información e tratamento do dano cerebral
Convenios de colaboración

Horario diario en ADACE LugoFEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=31