COVID-19

Iconas relacionadas coa COVID-19

Guía de recursos para proporcionar información, facilitar trámites e ofrecer apoio ás familias e persoas con dano cerebral durante a crise sanitaria provocada pola COVID-19.

INFORMACIÓN XERAL PARA A CIDADANÍA

ICTUS E CORONAVIRUS

REACTIVACIÓN DOS CENTROS E NOVA NORMALIDADE

MEDIDAS SOCIAIS E ECONÓMICAS

POBOACIÓN INFANTIL

CORENTENA E PERSOAS CON DANO CEREBRAL

APOIO PSICOLÓXICO

Servizo telefónico de atención psicolóxica do Ministerio de Sanidade e do Consello Xeral da Psicoloxía de España (horario de luns a domingo de 9:00 a 20:00):
 

CENTROS DE TRABALLO

INFORMACIÓN SOBRE A COVID-19FEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=312