Órganos de goberno

Asemblea Xeral

Órgano de goberno e representación da Federación. Está composta polos presidentes e presidentas das asociacións federadas e polos membros da Xunta Directiva.

Reúnese, en Asemblea Xeral Ordinaria, unha vez ao ano, dentros dos catro meses seguintes ao peche do exercicio anterior. Ademais, a Asemblea Xeral Extraordinaria pode convocarse cantas veces se estime oportuno.

Xunta Directiva

Órgano de goberno e de xestión da Federación. Está composta por unha persoa representante de cada asociación federada.

A actual Xunta Directiva foi designada na Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o 19 de setembro de 2020 e está composta por:

Luciano Fernández PRESIDENCIA
Luciano Fernández Pintor
Empregado público e pai dunha persoa con dano cerebral. Preside FEGADACE desde 2016. É membro de Sarela.
Luisa Ramírez VICEPRESIDENCIA
Luisa Ramírez Nisa
Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais, traballa como asesora fiscal e é cónxuxe dunha persoa con dano cerebral. Representa a ADACECO.
Laura Abeledo SECRETARÍA
Laura Abeledo Lameiro
Completou o ensino secundario e é filla dunha persoa con dano cerebral. Forma parte de ADACE Lugo.
Mario González TESOURERÍA
Mario González Granja
Enxeñeiro Industrial, deseña e produce contidos e produtos dixitais. Fillo dunha persona con dano cerebral. É membro de Alento.
Berta Ferreiro VOGALÍA
Berta Delfina Feijóo Ferreiro
Licenciada en Dereito, é profesora e nai dunha persoa con dano cerebral. Forma parte de DCA Ourense.

 FEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=32