Financiadores

FEGADACE conta con diferentes fontes de financiamento para o seu mantemento e o desenvolvemento das actividades coas que contribúe ao cumprimento dos seus obxectivos:

Fontes propias

Fontes públicas

Fontes privadasFEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=34