Calidade

FEGADACE manifesta o seu compromiso de mellora continua implantando un sistema de xestión da calidade conforme cos requisitos da norma UNE EN ISO 9001, que serve como marco de referencia para o establecemento de obxectivos da Federación.
 
Consulta aquí a Política da Calidade de FEGADACE
 
 
 


FEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=367