Vida independente

Rumbo: Cara un modelo de autonomía persoal conectada e inclusiva

Atención sociosanitaria de proximidade para persoas con dano cerebral adquirido


O Proxecto Rumbo é un proxecto piloto que propón implantar un novo modelo de apoio á autonomía persoal e ao coidado das persoas con discapacidade co obxectivo de manter ás persoas na súa contorna, facilitando formas de vida inclusivas en condicións de seguridade, accesibilidade e benestar.
 
Logos participantes e financiadores proxecto Rumbo

Quen pode participar?

Todas as persoas con dano cerebral adquirido que reúnan as seguintes condicións:
 
    o Motivos económicos.
    o Motivos de acceso por razóns de distancia, accesibilidade, mobilidade ou dependencia dunha terceira persoa, entre outras.
 
Folleto Proxecto Rumbo 1 Folleto Proxecto Rumbo 2 Folleto Proxecto Rumbo 3
 

Como imos facer?

Este proxecto está financiado por fondos da Unión Europea e polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. As actuacións levaranse a cabo no domicilio e na contorna natural das persoas beneficiarias e non terá custo para elas.

As principais actuacións enfocaranse en:
 
 

Como participar?

Solicitude de participación no 'Proxecto Rumbo: cara un modelo de autonomía persoal conectada e inclusiva':
 
 
Logos financiadores Proxecto Rumbo


FEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=369