Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Información, orientación e asesoramento

Atención individualizada a familias, terapia de grupo, charlas de sensibilización, campañas de prevención, puntos de información...

Desde - Hasta: - Actualmente

Este servizo inclúe diferentes tipos de actividades. Por unha banda, está a atención, tanto individualizada como grupal, a familias. Infórmase ás familias -ás recén chegadas e tamén ás veteranas- sobre trámites, recursos, como intervir coa persoa con dano cerebral...

Por outra banda, están as charlas, xornadas públicas, mesas informativas e demais mecanismos de intervención no espazo público para a sensibilización sobre a realidade do dano cerebral adquirido e prevención das súas causas.

Ademais, varias asociacións manteñen puntos informativos fóra dos seus centros para facilitar o acceso de novas familias con DCA.

Fase

 • Aguda
 • Subaguda
 • Crónica
 • E despois que?

Descrición

 • Atención a familias. Apoio individualizado, terapia de grupo, encontros para familiares, grupos de apoio informal, formación.
 • Sensibilización e prevención. Campañas, actividades de formación e encontros co entorno comunitario para dar a coñecer a problemática do DCA, para promover a súa prevención en colectivos de maior incidencia, entre escolares, persoas novas e maiores. Tamén inclúe a edición de materiais, conmemoración de efemérides, formación, congresos e outros actos públicos. 
 • Voluntariado. Habilitación de espazos para a participación social de persoas xubiladas, estudantes e outras en actividades das entidades.
 • Punto de información sobre o DCA:
 1. Local de atención das asociacións de pacientes, no Hospital Universitario Lucus Augusti | ADACE Lugo
 2. Ponte DCA | Solicitar cita previa: traballosocial@alento.org / 672 232 847 / 986 229 069 | Alento
 3. Espazo asociativo do paciente, no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago | Mércores de 15:30 a 17:30 | Sarela

Asociacións que prestan este servizo

 • ADACECO
 • ADACE Lugo
 • Alento
 • DCA Ourense
 • Sarela

Sala de espera en ADACECO