Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Investigación

Retorno social do investimento en atención sociosanitaria a persoas con DCA e ás súas familias

O estudo ten como obxectivo básico a Medición do Valor Social Xeerado por FEGADACE en Galicia, co fin de calcular o retorno social e económico da inversión en recursos e servizos de atención ao DCA, analizando os principais programas e servizos ofertados polas cinco asociacións adheridas á federación. O obxectivo global é identificar, medir e posteriormente valorar monetariamente os impactos ou cambios que xeran a inversión en recursos e servizos de atención ao DCA, analizando os principais servizos prestados polas entidades federadas, para todos os grupos de interese afectados por esta actividade.

Este proxecto comezou a desenvolverse en outubro de 2018 coa creación dun equipo mixto conformado por Emilio Ruzo Sanmartín e Alejandro Pan Regueiro, como coordinación do equipo de traballo da Universidade de Santiago de Compostela, e polo equipo de traballo de FEGADACE, formado por Begoña Hermida (directora) e  Adolfo González (técnico de proxectos). Adicionalmente, para a realización deste estudo contouse co apoio e supervisión de José Luis Retolaza Ávalos, Profesor de Economía da Deusto Business School e membro de GEAccounting.

Documentación do proxecto

Financia: Fundación Barrié e Fundación Roviralta
Execución: 2018-2019

Analizando o coñecemento da diagnose e recursos das persoas con DCA, medindo a cobertura das necesidades do colectivo

Proxecto para estudar a cobertura dos recursos de atención ao ictus cun dobre obxectivo:

  1. Incrementar a información da que se dispón sobre o estado real dos servizos e produtos de atención ao ictus nos sistemas públicos de saúde e de protección social. Con esta información poderase facer unha planificación realista sobre a calidade e cantidade de atención, para así poder mellorala e satisfacer as necesidades efectivas das persoas con DCA.
  2. Servir como base para a elaboración dun estudo epidemiolóxico sobre o dano cerebral, xa que na actualidade só se conta con datos estimados de incidencia desta discapacidade. Ademais, a análise dos datos recompilados vai ser útil para medir o retorno social do investimento (SROI) na atención ao dano cerebral adquirido, é dicir, para calcular os beneficios –sociais e económicos- de mellorar a prestación de servizos ás persoas con DCA.

Imaxes proxecto recursos atención ao ictus

A recollida de datos realizouse grazas á colaboración dos neurólogos e neurólogas da SGN (Sociedade Galega de Neuroloxía), que distribuíron unha enquisa entre máis de 300 persoas dadas de alta por ictus nos hospitais públicos da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo. As mesmas persoas (ou a persoa coidadora de referencia de cada unha delas) volveron cubrir unha segunda enquisa pasados tres meses da alta, na que se recolleron datos da evolución do seu coñecemento sobre os recursos de atención. As conclusións da investigación fixéronse públicas con motivo do Día do Ictus 2018, e o informe final pode descargarse aquí: estudo 'Coñecemento do diagnóstico e recursos das persoas con DCA'.

Profesionais colaboradores/as

  • Mar Castellanos. Xefa do Servizo de Neuroloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
  • Susana Arias. Neuróloga no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
  • Ángel Manuel Aneiros. Neurólogo no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol
  • José Maciñeiras. Neurólogo no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
  • Miguel Alberte Woodward. Neurólogo no Hospital Universitario Lucus Augusti
  • Daniel Apolinar García. Xefe do Servizo de Neuroloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Documentación do proxecto

Financia: Fundación Barrié e Fundación Roviralta
Execución: 2016-2018