Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Normas e leis

Existe numerosa lexislación que intervén no funcionamento da Federación e das asociacións e no desenvolvemento dos dereitos das persoas e familias con DCA:

Autonómica

Estatal

Internacional