Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Noticias 

© Isanidad | | Os accidentes de tráfico son a segunda causa do dano cerebral

O dano cerebral foi incluído na renovación do convenio de persoas lesionadas de tráfico

As aseguradoras e o sector da sanidade privada inclúen un anexo para atención ás secuelas neurolóxicas.

29/07/2021

A Alianza da Sanidade Privada Española (ASPE), a Asociación Catalá de Entidades de Saúde (ACES), a Unión Española de Entidades Aseguradoras e  reaseguradoras (Unespa) e o Consorcio de Compensación de Seguros asinaron un anexo ao Convenio Marco para o tratamento do dano cerebral (2019-2022) que amplía a atención a lesións por accidente de tráfico en centros privados de alta especialización. A Sociedade Española de  Neurorrehabilitación foi a responsable de asesorar ás partes.

Cabe lembrar que, en España, as lesións sufridas en sinistros de tráfico leves ou graves non están cubertas pola sanidade pública. Existe, por tanto, un convenio marco de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico dirixido especificamente aos centros sanitarios privados. Trátase dun acordo ao que poden adherirse todos os centros sanitarios privados que o desexen. Así mesmo, a este acordo adscribíronse practicamente a totalidade das entidades aseguradoras que traballan en España. O obxectivo é poder prestar asistencia sanitaria específica a lesionados con dano cerebral, en centros sanitarios privados acreditados, a través do seguro de responsabilidade civil obrigatoria.

A recente firma do anexo ao Convenio Marco 2019-2022 representa un paso máis cara á excelencia e alta especialización das capacidades asistenciais para pacientes de significativa gravidade que sufriron as consecuencias dun accidente de tráfico. Un equipo de expertos médicos estableceron as características e perfís destes pacientes de alta complexidade. Ademais dos criterios específicos que deben reunir os centros para atendelos.

Dentro das necesidades específicas do lesionado Neurolóxico Complexo inclúese o tratamento a pacientes pediátricos, con problemas de inestabilidade médico-cirúrxica, con necesidade de ventilación mecánica, con necesidades psiquiátricas complexas, entre outros; ademais incorpórase a síndrome do cativerio, o dano cerebral asociado a politrauma, espasticidade e rixidez articular grave.

O acordo axeita á súa vez as tarifas abonadas polas aseguradoras destinadas a cubrir os servizos sanitarios de alta complexidade requiridos nestes casos. Estes centros sanitarios altamente especializados deben reunir unha serie de requisitos, tanto técnicos como humanos.

O anexo entrou en vigor o pasado 1 de xullo. Así mesmo, conta con cinco centros acreditados dos máis de 25 adheridos ao Convenio Marco da rede de atención a lesionados de accidentes de tráfico. Por conseguinte, un paciente lesionado destas características dispón xa da posibilidade de acceder a unha atención de alta especialización. Este novo acordo culmina unha das liñas de traballo prioritarias para as patronais da sanidade privada asinantes desta adenda, como é a atención de alta complexidade que requiren os accidentados de tráfico.

"A sinatura desta adenda contribúe a mellorar as opcións de tratamento para este tipo de pacientes. Ademais, garante unha atención de máxima calidade nun prazo breve de tempo desde esta rede de centros sanitarios privados", asegura Alfonso de la Lama Noriega, secretario xeral de ASPE.

Causa máis frecuente de traumatismo cranioencefálico

Os accidentes de tráfico son a causa máis frecuente de traumatismo cranioencefálico. Este supón aproximadamente o 25% dos casos de dano cerebral adquirido e xera unha discapacidade severa. Segundo datos da Federación Española de Dano Cerebral (FEDACE), o custo medio dunha praza para un paciente deste tipo nunha unidade de rehabilitación hospitalaria oscila entre os 7.000 e os 10.000 euros mensuais.

A pesar das restricións de mobilidade pola pandemia, os datos da DGT evidencian que, durante 2020, máis de tres mil españois requiriron ingreso hospitalario e rehabilitación tras sufrir un accidente ao volante.
 
Información e imaxe extraídas do portal Isanidad.
Consulta o convenio e demais documentación complementaria na web de Unespa.

Arquivada en:
O Dano Cerebral > Causas