Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Noticias 

© OMS | 10/12/2020 | As 10 principais causas de morte en 2016

O ictus e os accidentes de tráfico están entre as 10 principais causas de defunción

Datos globais de mortalidade 2010-2016 publicados pola Organización Mundial da Saúde.

10/12/2020

Dos 56,4 millóns de defuncións rexistradas no mundo en 2016, máis da metade (o 54%) foron consecuencia das 10 causas que se indican a continuación.

As principais causas de mortalidade no mundo son a cardiopatía isquémica e o accidente cerebrovascular, que ocasionaron 15,2 millóns de defuncións en 2016 e foron as principais causas de mortalidade durante os últimos 15 anos.

A enfermidade pulmonar obstructiva crónica (EPOC) causou tres millóns de falecementos en 2016, mentres que o cancro de pulmón, xunto cos de tráquea e de bronquios, levou a vida de 1,7 millóns de persoas. A cifra de mortes por diabetes, que era inferior a un millón en 2000, alcanzou os 1,6 millóns en 2016. As mortes atribuíbles á demencia duplicáronse con moito entre 2000 e 2016, o cal fixo que esta enfermidade se converta na quinta causa de morte no mundo en 2016.

As infeccións das vías respiratorias inferiores continúan sendo a enfermidade transmisible máis letal; en 2016 causaron tres millóns de defuncións en todo o mundo. A taxa de mortalidade por enfermidades diarreicas, que se reduciu case un millón entre 2000 e 2016, foi de 1,4 millóns de mortes en 2016. Tamén diminuíu o número de mortes por tuberculose durante o mesmo período, pero esta enfermidade continúa sendo unha das 10 principais causas de morte, con 1,3 millóns de falecementos. En cambio, a infección polo VIH/sida xa non figura entre as 10 primeiras causas; se, en 2016, faleceron 1,1 millóns de persoas por esta causa, en 2000 esta cifra reduciuse ata os 1,5 millóns.

Os accidentes de tránsito cobráronse 1,4 millóns de vidas en 2016; ao redor de tres cuartas partes das vítimas (o 74%) foron varóns.

Principais causas de defunción en cada grupo de países, en función dos seus ingresos

Aproximadamente a metade das mortes rexistradas en 2016 nos países de ingresos baixos debéronse a enfermidades do grupo I, que abarca as enfermidades transmisibles e as afeccións maternas, perinatais e nutricionais. Con todo, nos países de ingresos altos o grupo I causa soamente só o 7% das defuncións. As infeccións das vías respiratorias inferiores atópanse entre as principais causas de morte, con independencia do nivel de ingresos.

As enfermidades non transmisibles (ENT) causaron o 72% das mortes no mundo, aínda que esta proporción variou entre o 39% dos países de ingresos baixos e o 88% dos países de ingresos altos. Neste último grupo de países, nove das 10 principais causas de morte son por ENT, aínda que en cifras absolutas o 78% das defuncións por estas enfermidades ocorreu nos países de ingresos medianos e baixos.

Os traumatismos causaron 4,9 millóns de mortes en 2016, máis dunha cuarta parte (o 29%) como consecuencia de accidentes de tránsito. A mortalidade por estes accidentes, que a nivel mundial é de 18,8 defuncións por cada 100.000 habitantes, é máis acusada nos países de ingresos baixos, onde alcanza as 29,4 defuncións por cada 100.000 habitantes. Os accidentes de tránsito tamén se atopan entre as 10 causas principais de morte nos países de baixos e medianos ingresos, tanto na franxa inferior como na franxa superior.

Por que necesitamos saber as causas de morte?

Ademais de saber como afectan as enfermidades e os traumatismos á poboación, un dos indicadores máis importantes para avaliar a eficacia dos sistemas de saúde dos países é a cifra anual de mortes e a súa causa.

As estatísticas sobre as causas de morte axudan ás autoridades sanitarias a orientar as actividades futuras en materia de saúde pública. Por exemplo, cando a mortalidade polas cardiopatías e a diabetes se dispara en poucos anos, é moi conveniente poñer en marcha un programa potente para fomentar modos de vida que axuden a previr estas enfermidades. Do mesmo xeito, se nun país se rexistra unha alta mortalidade infantil por neumonías e o orzamento dedicado a ofrecer tratamentos eficaces é reducido, pódese aumentar o gasto nesta esfera.

Os países de ingresos altos contan con sistemas de recollida de información sobre as causas de morte. Non é o caso de moitos países de ingresos baixos e medianos, que necesitan estimar o número de mortes por causas específicas a partir de datos incompletos. É fundamental potenciar a obtención de datos de calidade sobre as causas de morte para mellorar a saúde da poboación e reducir a cifra de mortes evitables nestes países.

Información e gráficos da OMS.

Arquivada en:
O Dano Cerebral > Causas