Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Outras entidades

FEGADACE ten acordos de colaboración con diferentes entidades para a realización de actividades conxuntas que redunden na mellora da calidade de vida das persoas con DCA.

CERMI Galicia

O CERMI Galicia (Comité Estatal de Representantes de Persoas con Discapacidade) é unha plataforma unitaria para a defensa e recoñecemento institucional das persoas con discapacidade. Está composto pola ONCE, FADEMGA, COGAMI, FEAFES, Down - Galicia, Autismo Galicia, Federación de Asociacións de Persoas Xordas, FAGAL, ASPACE Galicia, PREDIF Galicia e Cegasal, ademais de FEGADACE. O CERMI Galicia é parte, á súa vez, do CERMI Estatal. A implicación de FEGADACE é a seguinte:

  • Comité Executivo.
  • Asemblea Xeral.
  • Comisión de Educación.
  • Comisión de Muller.
  • Comisión de Sanidade.

Outras comisións nas que participou FEGADACE son:

  • Comisión de Accesibilidade. Participación entre 2011 e 2014.
  • Comisión de Discapacidade Adquirida do CERMI Estatal. Vixencia no período 2013-2015.

EAPN Galicia

EAPN Galicia (Rede Galega de Loita contra a Pobreza, sucursal da European Anti Poverty Network) é un instrumento de incidencia e interlocución política para a loita contra a pobreza e a exclusión social no que FEGADACE comparte espazo con outras entidades do ámbito da discapacidade (como Down Galicia, FEAFES Galicia ou Autismo Galicia) e do Terceiro Sector de Acción Social en xeral (como Arela, Ecos do Sur, Fundación Secretariado Xitano ou Meniños). A colaboración de FEGADACE realízase a través das seguintes canles:

  • Asemblea Xeral
  • Grupo de Comunicación
  • Comisión de Fondos Europeos.

Sociedade Galega de Medicina Física e Rehabilitación (SOGARMEF)

FEGADACE e SOGARMEF asinaron en outubro de 2020 un convenio de colaboración co obxectivo de procurar unha mellora na calidade da rehabilitación que reciben as persoas con dano cerebral.

As dúas entidades buscan potenciar a formación das súas persoas socias; realizar actividades de investigación; organizar seminarios, xornadas, cursos e conferencias de interese común; e desenvolver informes e documentos que persigan o obxectivo común da mellora da calidade da rehabilitación integral das persoas con dano cerebral.

Federación Alzhéimer Galicia (FAGAL)

FEGADACE e FAGAL asinaron en marzo de 2017 un convenio permanente de colaboración en virtude do que ambas entidades van colaborar en accións de sensibilización, formación, e cantas máis se consideren oportunas.

Este acordo baséase nas similitudes entre a problemática que afrontan as persoas e familias con dano cerebral e con alzhéimer: o feito de seren afectacións neurolóxicas e adquiridas, os elevados niveis de dependencia que xeran e a súa extensión ao ámbito social, o incremento da incidencia das dúas discapacidades por causa do envellecemento poboacional, ou os déficits na adaptación do sistema de atención sociosanitaria.

Sociedade Galega de Neuroloxía (SGN)

FEGADACE asinou en 2015 un convenio de colaboración coa Sociedade Galega de Neuroloxía (SGN) para a realización de actividades e campañas de sensibilización sobre o ictus.

Os neurólogos e neurólogas da SGN participan na recollida de datos do proxecto 'Analizando o coñecemento da diagnose e recursos das persoas con DCA, medindo a cobertura das necesidades do colectivo'.

UdC

A Universidade da Coruña (UdC) conta con facultades de Ciencias da Educación e de Ciencias da Saúde (Terapia Ocupacional) que comparten convenios de prácticas con FEGADACE.

USC

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) conta cunha Facultade de Psicoloxía e cunha Escola Universitaria de Traballo Social coas que FEGADACE estableceu convenios de prácticas para estudantes.

Cruz Vermella

A colaboración coa Cruz Vermella canalízase a través do proxecto 'Agora máis que nunca'. Ademais, profesionais e persoas voluntarias da Cruz Vermella colaboran con FEGADACE en accións de formación puntuais.