Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Que é FEGADACE

A Federación Galega de Dano Cerebral (FEGADACE) constitúese en maio de 2007 polas cinco asociacións galegas de dano cerebral adquirido (ADACECO na Coruña, ADACE en Lugo, Alento en Vigo, Renacer en Ourense e Sarela en Santiago). É unha organización non gobernamental, privada, independente, apartidista e aconfesional comprometida coa defensa dos dereitos das persoas con dano cerebral adquirido. FEGADACE está declarada Asociación de Utilidade Pública desde decembro de 2013.

FEGADACE persegue a defensa dos intereses e a mellora da calidade de vida dos galegos e galegas con dano cerebral adquirido e dos seus familiares. Pretende sensibilizar á sociedade en xeral con respecto á dimensión desta discapacidade, implicar ás institucións e cantas iniciativas se dirixan a resolver os retos da rehabilitación, inclusión e normalización social do colectivo.

Apoio e axuda despois do DCA

Desenvolve o seu labor dentro dos seguintes ámbitos de actuación:

  • Apoio e asistencia ás entidades federadas e familias de persoas con dano cerebral adquirido.
  • Información, sensibilización, divulgación e investigación sobre o dano cerebral.
  • Intervención e desenvolvemento de programas e proxectos dirixidos ás entidades federadas e ás persoas con dano cerebral adquirido e as súas familias.
  • Captación de fondos.
  • Representatividade e incidencia política.

As asociacións en cifras

  ADACECO ADACE LUGO ALENTO RENACER SARELA TOTAL
PROFESIONAIS 18 9 55 9 32 123
SOCIOS/AS 459 236 268 245 719 2.017
SOCIOS/AS CON DCA 265 124 201 83 534 1.207
VOLUNTARIADO 3 2 21 6 16 48