Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Que é o dano cerebral adquirido

O dano cerebral adquirido (DCA) é unha lesión que se produce nas estruturas cerebrais de forma súbita en persoas que naceron sen dano ningún no cerebro. Esta lesión pode estar causada por unha enfermidade (ictus, tumor cerebral, anoxia, doenza metabólica...) ou por un traumatismo cranioencefálico (motivado por un accidente de coche, laboral, un golpe, unha caída...).

Incidencia

Número de casos novos de DCA que se producen ao ano nunha poboación determinada (Galicia e España). Datos baseados en cifras recollidas en 2010-2012.

  ICTUS TRAUMATISMO ANOXIA TOTAL
GALICIA 6.386 453 sen datos 6.839
ESPAÑA 99.284 4.937 481 104.697

Prevalencia

Proporción de individuos dunha poboación que presentan unha característica determinada nun período concreto (datos de 2010-2012).

  ÁMBITO HOMES MULLERES TOTAL
TOTAL GALICIA 16.602 19.154 35.756
  ESPAÑA 199.733 220.332 420.065
TAXA POR MIL GALICIA 12,6 13,6 13,1
  ESPAÑA 8,9 9,7 9,3

Causas do dano cerebral adquirido