Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Rendición de contas

Memorias

Portada da Memoria de Actividades de 2023
Memoria 2022
Auditoría de Contas 2022
Portada da Memoria de Actividades 2021
 
Portada da Memoria 2020 de FEGADACE Portada da Memoria Anual 2019 Portada da Memoria Anual 2018 Memoria 2017
Memoria 2020
Memoria 2019
Auditoría de Contas 2019
Memoria 2018
Auditoría de Contas 2018
Memoria 2017
Auditoría de Contas 2017
Memoria 2016 Memoria 2015 Memoria 2014 Memoria 2013
Memoria 2016
Auditoría de Contas 2016
Memoria 2015
Memoria 2014
 
 
 
Memoria 2013
 
 
 
 

Contabilidade social

FEGADACE e as súas asociacións xeran un valor social de 5,96 euros por cada euro investido. De onde sae este dato?

O valor da actividade que desenvolven FEGADACE e as súas asociacións vai máis alá das súas contas anuais. Por iso decidimos implantar un modelo de contabilidade social para complementar a tradicional, capaz de medir o valor social ademais do valor de mercado. Empregamos a metodoloxía da Monetización do Valor Social para cuantificar en euros a importancia que as persoas dan aos servizos e recursos do movemento asociativo do dano cerebral.

Este sistema de medición implantouse en 2019 a través do proxecto de investigación Retorno social do investimento en atención sociosanitaria a persoas con dano cerebral e ás súas familias, que mediu as contas do exercicio anterior. Esta medición continuouse realizando en 2021 (contas de 2020) e 2022 (contas de 2021). A continuación, toda a información:

2021   Informe de resultados
2020
 
Caderno resumo
2018