Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Rendición de contas

Compilación de documentos que dan conta e certifican o correcto desenvolvemento do labor de FEGADACE de acordo coa súa misión e obxectivos:

  • Memorias de actividades e económicas
  • Contas anuais e informes de auditoría
Portada da Memoria Anual 2019 Portada da Memoria Anual 2018 Memoria 2017
Memoria 2016 Memoria 2015 Memoria 2014
Memoria 2013