Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Servizo de Medicina Física e Rehabilitación (A Coruña)

Servizo de Medicina Física e Rehabilitación da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

Dependencia

Público

Acceso
  • Por derivación de hospitais
Presentación

O Hospital de Oza acolle todos os servizos agás Rehabilitación Infantil e Atención Temperá (hospital Teresa Herrera) e Rehabilitación Osteoarticular (Centro de Especialidades Ventorrillo).

Servizos
  • Centro de Atención Ambulatoria
Actividades
  • Rehabilitación integral

A destacar

Inclúe hospitalización e consultas externas, e os servizos de psicoloxía, traballo social, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional; ademais de persoal médico e de enfermería.