Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Alianzas e plataformas

O traballo en rede é fundamental para a sensibilización sobre o dano cerebral adquirido e para o reforzo das demandas e cobertura de necesidades do colectivo. FEGADACE forma parte de varias plataformas, colabora con distintas asociacións e institucións, e participa en comisións e grupos de traballo sectoriais:

Debate en ADACECO