Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Residencia

A residencia é un recurso de atención a tempo completo dirixido a persoas en fase crónica, que inclúe aloxamento e tratamentos especializados

Desde - Hasta: - Actualmente

Servizo para persoas con DCA que, por diferentes circunstancias, non poden residir no seu propio domicilio, habitualmente en situación de gran dependencia. Inclúe atención a tempo completo os 365 días do ano.

Fase

  • Crónica

Descrición

  • Non dispoñible (ata a posta en marcha do servizo)

Asociacións que prestan este servizo

  • Alento (apertura prevista proximamente)

Ascensor de Alento