Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Equipo técnico

COORDINACIÓN TÉCNICA: Begoña Hermida [Directora]
ÁREA DE COMUNICACIÓN: Irene Cancelas 
ÁREA DE PROXECTOS: Adolfo M. González
ÁREA DE TRABALLO SOCIAL: Carla Miranda
APOIO ADMINISTRATIVO: Natalia Regueiro
XESTIÓN LABORAL E CONTABLE: Xestión Social

COMITÉ DE DIRECCIÓNS DAS ASOCIACIÓNS FEDERADAS: Natalia de Llano [ADACECO] | Iria Abel [ADACE Lugo] | Gonzalo Mira [Alento] | Noelia Luque [Renacer] | Rocío García [Sarela]