Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Equipo técnico

Dirección Begoña Hermida
Diplomada en Enfermería; Máster en Saúde Pública e Xestión Sanitaria; Posgrao en Cooperación Internacional e Xestión de ONGD; Máster en Prevención de Riscos Laborais, especialidade en Saúde Laboral.
A súa traxectoria profesional comeza en 2002 no campo da sanidade, en diferentes postos asistenciais e de xestión e formación, pasando en 2008 a centrarse no eido sociosanitario internacional, dirixindo proxectos de saúde pública e cooperación internacional en diferentes países. É directora de FEGADACE desde o ano 2018.
Responsable de comunicación Irene Cancelas
Licenciada en Xornalismo; Posgrao en Fundraising.
Traballa desde 2005 no ámbito do xornalismo e da comunicación corporativa. Realizou tarefas propias de gabinete de prensa, organización de eventos ou captación de fondos. Pasou polos sectores dos medios de comunicación, cultural e social cun denominador común: o asociacionismo e o cooperativismo. É responsable de comunicación de FEGADACE desde 2012. Incorporouse a través dos programas de Cooperación para o fomento do emprego en entidades sociais da Consellería de Emprego.
Responsable de xestión económica e administración Adolfo M. González
Grao en Administración e Dirección de Empresas.
Tralo paso polo sector bancario incorporouse ao social, no que se ocupa tanto da planificación e desenvolvemento de proxectos como da xestión económica e financeira, con especial atención á contabilidade social. Incorporouse a FEGADACE en 2016 grazas aos programas de Cooperación para o fomento do emprego en entidades sociais da Consellería de Emprego..
Técnica de xestión administrativa Natalia Regueiro
Técnico Superior en Administración e Finanzas.
Tras rematar os estudos de Administración e Finanzas a súa vida laboral estivo sempre ligada á administración. Tralo paso por unha xestoría, unha entidade social e un centro de formación, incorpórase a FEGADACE no 2020 a través dos programas de Cooperación para o fomento do emprego en entidades sociais da Consellería de Emprego.
Traballadora social Carla Miranda
Grao en Traballo Social e especialización en prevención e sensibilización das violencias sexuais e de xénero.
Activa dende o 2016 como traballadora social, tralo seu paso por empresas privadas vinculadas á atención de persoas en situación de dependencia, incorporouse a FEGADACE a través dos programas de Cooperación para o fomento do emprego en entidades sociais da Consellería de Emprego.
Técnica de formación Leticia Vila
Grao en Psicoloxía; Máster de Profesorado de Educación Secundaria
Orientadora educativa e formadora da formación profesional para o emprego. A súa traxectoria profesional, dende os inicios, está intimamente ligada ao sector da formación e das novas tecnoloxías.
Programa de Cooperación para o fomento do emprego en entidades sociais da Consellería de Emprego 2021-2022.
Comité de direccións das asociacións federadas Natalia de Llano
Iria Abel
Gonzalo Mira
Noelia Luque
Rocío García
ADACECO
ADACE Lugo
Alento
DCA Ourense
Sarela