Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Equipo técnico

Dirección Begoña Hermida Val
Diplomada en Enfermería; Máster en Saúde Pública e Xestión Sanitaria; Posgrao en Cooperación Internacional e Xestión de ONGD; Máster en Prevención de Riscos Laborais, especialidade en Saúde Laboral.
A súa traxectoria profesional comeza en 2002 no campo da sanidade, en diferentes postos asistenciais e de xestión e formación, pasando en 2008 a centrarse no eido sociosanitario internacional, dirixindo proxectos de saúde pública e cooperación internacional en diferentes países. É directora de FEGADACE desde o ano 2018.
Responsable de comunicación | Responsable de calidade Irene Cancelas Sánchez
Licenciada en Xornalismo; Posgrao en Fundraising.
Traballa desde 2005 no ámbito do xornalismo e da comunicación corporativa. Realizou tarefas propias de gabinete de prensa, organización de eventos ou captación de fondos. Pasou polos sectores dos medios de comunicación, cultural e social cun denominador común: o asociacionismo e o cooperativismo. É responsable de comunicación de FEGADACE desde 2012. Incorporouse a través dos programas de Cooperación para o fomento do emprego en entidades sociais da Consellería de Emprego.
Responsable de xestión económica e administración Adolfo M. González Rodríguez
Grao en Administración e Dirección de Empresas.
Tralo paso polo sector bancario incorporouse ao social, no que se ocupa tanto da planificación e desenvolvemento de proxectos como da xestión económica e financeira, con especial atención á contabilidade social. Incorporouse a FEGADACE en 2016 grazas aos programas de Cooperación para o fomento do emprego en entidades sociais da Consellería de Emprego..
Técnica de xestión administrativa Natalia Regueiro Cerviño
Técnico Superior en Administración e Finanzas.
Tras rematar os estudos de Administración e Finanzas a súa vida laboral estivo sempre ligada á administración. Tralo paso por unha xestoría, unha entidade social e un centro de formación, incorpórase a FEGADACE no 2020 a través dos programas de Cooperación para o fomento do emprego en entidades sociais da Consellería de Emprego.
Traballadora social Carla Miranda Iglesias
Grao en Traballo Social e especialización en prevención e sensibilización das violencias sexuais e de xénero.
Activa dende o 2016 como traballadora social, tralo seu paso por empresas privadas vinculadas á atención de persoas en situación de dependencia, incorporouse a FEGADACE a través dos programas de Cooperación para o fomento do emprego en entidades sociais da Consellería de Emprego.
Técnica de formación Leticia Vila Posada
Grao en Psicoloxía; Máster de Profesorado de Educación Secundaria
Orientadora educativa e formadora da formación profesional para o emprego. A súa traxectoria profesional, dende os inicios, está intimamente ligada ao sector da formación e das novas tecnoloxías. Incorporouse a FEGADACE a través dos programas de Cooperación para o fomento do emprego en entidades sociais da Consellería de Emprego 2021-2022.
Logopeda Alba Gómez Rodríguez Grao en Logopedia pola Universidade da Coruña; Máster en Trastornos da Comunicación: Neurociencia da Audición e a Linguaxe pola Universidade de Salamanca.
Formación complementaria relacionada coa motricidade orofacial e a disfaxia. A súa traxectoria profesional, dende os inicios, está ligada á atención de persoas con discapacidade. Incorpórase a FEGADACE no ano 2022 como parte do equipo responsable da prestación de servizos sociosanitarios de proximidade e execución de proxectos de promoción da vida independente de persoas con dano cerebral.
Logopeda Noelia Rivadas López Grao en Logopedia pola Universidade da Coruña.
Formación complementaria en neurorrehabilitación, disfaxia orofarínxea, afasia, parálise facial e sistemas aumentativos/alternativos de comunicación. Recibiu o premio excelencia académica do ano 2019 pola Xunta de Galicia, o premio fin de grao pola UDC e o premio fin de carreira pola Xunta de Galicia.
Traballa dende o ano 2019 no eido da atención temperá e a neurorrehabilitación. Incorporouse a FEGADACE no ano 2022 como parte do equipo responsable da prestación de servizos sociosanitarios de proximidade e execución de proxectos de promoción da vida independente de persoas con dano cerebral.
Terapeuta ocupacional Inés Mosquera Costa
Grao en Terapia Ocupacional. Mestrado en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria con especialización en Xénero na Universidade da Coruña.
Activa dende 2018 como terapeuta ocupacional na atención directa a persoas con discapacidade. Incorpórase a FEGADACE no ano 2022 para participar no equipo responsable da prestación de servizos sociosanitarios de proximidade e execución de proxectos de promoción da vida independente de persoas con dano cerebral.
Terapeuta ocupacional Marta Alende García Diplomada en Terapia Ocupacional; Formación no Concepto Bobath de recoñecemento e tratamento de persoas adultas con trastornos neurolóxicos; Formación en neurocontrol motor.
Tralo paso por centros de día e residencias xeriátricas, dirixiu a súa traxectoria ao eido da neurorrehabilitación, no cal exerceu tanto en asociacións sen ánimo de lucro como na sanidade pública. Entre os labores desenvolvidos están a valoración e tratamento de persoas con dano cerebral adquirido en fases subaguda e crónica e o asesoramento no uso de axudas técnicas. Incorporouse en 2022 a FEGADACE como parte do equipo responsable da prestación de servizos sociosanitarios de proximidade e execución de proxectos de promoción da vida independente de persoas con dano cerebral.
Educadora social Tania Losada Figueroa  
Comité de direccións das asociacións federadas Natalia de Llano
Iria Abel
Gonzalo Mira
Noelia Luque
Rocío García
ADACECO
ADACE Lugo
Alento
DCA Ourense
Sarela