Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Rede Galega de Loita contra a Pobreza (EAPN Galicia)

Logotipo da EAPN GaliciaEAPN Galicia (Rede Galega de Loita contra a Pobreza, sucursal da European Anti Poverty Network) é un instrumento de incidencia e interlocución política para a loita contra a pobreza e a exclusión social.

FEGADACE comparte espazo con outras entidades do ámbito da discapacidade (como Down Galicia, FEAFES Galicia ou Autismo Galicia) e do Terceiro Sector de Acción Social en xeral (como Arela, Ecos do Sur, Fundación Secretariado Xitano ou Meniños).

A colaboración de FEGADACE realízase a través das seguintes canles:

Asemblea Xeral
 
Grupo de Comunicación
 
Comisión de Fondos Europeos