Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Transporte adaptado

Servizo de transporte adaptado a nivel físico e con acompañamento para as persoas con dano cerebral adquirido

Desde - Hasta: - Actualmente

Servizo de transporte do domicilio á asociación e/ou ás súas actividades fóra do centro adaptado ás necesidades das persoas con DCA en termos de acompañamento e de mobilidade.

Fase

  • Subaguda
  • Crónica
  • E despois que?

Descrición

  • Transporte adaptado e con acompañante para as persoas con DCA. Proporciónase de diferentes xeitos: no caso de ADACE Lugo, Alento e Sarela este servizo está vinculado a contar cunha praza no centro de atención diúrna terapéutica. En cambio, ADACECO oferta o servizo de xeito privado, en función da demanda.

Asociacións que prestan este servizo

  • ADACE Lugo (vinculado á praza no centro de atención diúrna terapéutica)
  • ADACECO
  • Alento (vinculado á praza no centro de atención diúrna terapéutica)
  • Sarela (vinculado á praza no centro de atención diúrna terapéutica)

Servizo de transporte adaptado